Humphree trim- och stabiliseringssystem

Efter att ha provkört installationer i såväl Nord West 370/420/430 som SportsTop/Flybridge är vår bedömning att Humphree’s Interceptorer och deras Automatiska kontrollsystem är rent av fantastiska.

I flera av installationerna monterades interceptorer, Auto Trim, Auto List, Coordinated turn samt Active Ride Control. Systemen ökade hastigheten, minskade svängradien och bränsleförbrukningen, balanserade svängarna mer och minskade accelerationstiden markant. Med Humphrees rolldämpande system Active Ride Control dämpades även båtarnas rullningar avsevärt. Att sitta på Flybridge och styra med Coordinated Turn är enormt komfortabelt!

Auto-trim

Auto Trim Control

Att accelerera och föra fram sin båt i olika hastigheter innebär ofta att båten körs med olika trimvinklar. I många situationer resulterar detta i en dålig trimvinkel, högt vågmotstånd, dålig sikt och minskad komfort. Istället för manuell justering av Humphree’s interceptorer, ger Automatic Trim Control full automatisk kontroll av trimvinkeln genom att trycka på en knapp.

Auto-list

Auto List Control

Ojämn belastning, sidvind och varierande förhållanden får normalt båten att kränga. När du kör i en rak kurs, kommer Automatic List Control att räta upp båtens lutning till en förinställd vinkel, vanligen noll grader. När båten går in en sväng gör systemet det möjligt för båten att kränga naturligt under svängen och när båten har lämnat giren korrigerar systemet återigen båten till den förinställda vinkeln.

Coordinated Turn

För många skrov kan krängningsvinkeln förbättras avsevärt för att få högre hastighet och ökad komfort. Coordinated Turn justerar automatiskt båtens krängningsvinkel under girar för att minska sidokrafter för passagerarna ombord. Systemet övervakar kontinuerligt roderpositionen under giren och interceptorernas bladrörelser samordnas således automatiskt med roderrörelsen. Med en kontrollerad krängningsvinkel, kan högre vrid hastigheter och bättre komfort uppnås. Även båtens svängradie förbättras avsevärt som en följd av styrkraften som skapas av interceptorerna.

Active Ride Control

I öppet havstillstånd påverkas en båt i alla axlar, Rullnings- och stampningsrörelser ombord på en båt orsakar oftast obehag för alla ombord. Med Humphree Active Ride Control minskas dessa rörelser betydligt. I Active Ride Control ingår även Automatic Trim och Automatic List som kompenserar för sidvindar eller ojämna belastningar – allt i ett och samma system.

Full automatisk kontroll av trimvinkeln

Auto Trim Control

Rätar upp båtens lutning i sidled

Auto List Control

Minska sidokrafter vid girar och förbättrar svängradien

Coordinated Turn

Allt i ett och samma system!

Active Ride Control

10% lägre bränsleförbrukning med Auto Trim

Från tester gjorda av Humphree
Trim tab position

Hur fungerar det?

Fördelen med en interceptor kontra ett traditionellt trimplan är att man skapar en enorm lyftkraft rakt under akterspegeln. Lyftkraften minskar i sin tur båtens motstånd i vattnet. och båten ökar farten och minskar förbrukningen. Under hela skrovet finns ett område med vatten ett så kallat “boundary layer” på ca 10 mm som ligger still och följer med båten, därför måste interceptorns nedstickande blad vara så långt som möjligt, för att kunna skapa lyftkraft.

Humphree har marknadens snabbaste och längsta interceptorblad vilket resulterar i att effekten både blir mycket god och påverkan blir i det närmaste ögonblicklig. Genom att kunna röra interceptorblad med minst 50mm slaglängd med stor noggrannhet och hastighet kommer båtens rörelser att påverkas mycket.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av en installation ombord så kontakta mig gärna så skall jag berätta mer om Humphree trim- och stabiliseringssystem. Jag ger gärna mina synpunkter och rekommendationer.

 – Benny Martinsson, Design & Konstruktion Nord West

Humphree Trim tabs installation kit

Namn*

Email*

Telefon

Meddelande